Referat fra Årsmøtet 2022

Postet av Hof IL den 15. Mar 2022


REFERAT FRA ÅRSMØTET I HOF IDRETTSLAG, 2022:

To år har gått siden sist vi var samlet til et fysisk årsmøte. I 2021 ble årsmøtet avholdt på Teams. Trivelig å endelig kunne møtes igjen. Livlig småprat både før og etter møtet vitnet om det. Kaffe og kaker var det også plass til. 

Mandag 14.mars klokken 1830 var det kalt inn til årsmøte. I år ble årsmøtet avholdt på Hof bibliotek, Flerbrukshuset. Årsmøtet er felles for hovedstyret og våre syv undergrupper. Pr i dag er det seks aktive grupper, men vi registrerer en gryende interesse for innebandy, så vi håper at gruppa snart er aktiv igjen.

28 stemmeberettigede møtte opp. Innkalling via annonse i Jarlsberg Avis, samt publisering på våre hjemmesider ble godkjent. Eira Weseth ble valgt som dirigent og loset årsmøtet godt i havn. Når øvrige formaliteter var på plass var det tid for å lese gjennom årsmeldinger. I tillegg til hovedstyrets årsmelding ble alle gruppenes årsmeldinger, samt årsmelding fra økonomigruppa, turkomiteen og idrettsmerkekomiteen og kontrollutvalget lest opp. Årsmeldingene vitner om tidvis stor aktivitet, men også en del begrensninger grunnet Korona-relaterte smitteverntiltak. Ingen tvil om at det har vært en utfordrende tid.

 

REGNSKAP OG BUDSJETT:
Regnskap og budsjett for hovedstyret og hver enkelt gruppe ble gjennomgått og godkjent. Medlemskontingenten forblir uforandret, og det er opp til gruppestyrene å vedta treningsavgifter for sin respektiv gruppe.

 

VALG:
Valgkomiteen hadde gjort et godt stykke arbeid i forkant. I hovedstyret var leder, sekretær, kasserer og varamedlem på valg. 

Eira Weseth tok gjenvalg for ett år som leder, Thorleif Rustad takket for seg etter ti år som sekretær. Ny sekretær til hovedstyret er Espen Elvekrok. Merete Storhaug takket også for seg etter fire år som kasserer. Øyvind Svendsen overtar etter Merete. Ellen Grønseth tok gjenvalg som vara.

Det var gjort mye godt arbeid i gruppene også. Nye kandidater var funnet frem, og mange "gamle" tar gjenvalg.  

Valgte ledere for gruppene er i 2022:
Fotball - Arthur B. Reinertsen
Hopp - Svend Solberg
Håndball - Ole Martin Slartmann
Klatring - Vigulf Semb Røren
Langrenn - Marte R. Furuheim

I turngruppa ble det ikke valgt noen ny leder. Gjennom året som gikk har deler av styret trukket seg da det ikke har vært mulig å få til aktivitet. Årsmøtet ga hovedstyret fullmakt til å finne nytt turnstyre i perioden. Det er viktig at turngruppa i Hof IL består.

Oversikt over hvem som ble valgt inn i styrer og komiteer finner du i årsmøtedokumentene på denne siden:

http://www.hof-il.no/p/25533/arsmoter


UTDELING AV PRISER OG UTMERKELSER:


Grete og Johan Lysakers innsatspokal ble delt ut. For 2021 var det Jan Roar Jensen og Audun Follerås som ble tildelt innsatspokalen. Det er ingen tvil om at disse to gutta er verdige mottakere av innsatspokalen. Vi gratulerer!

 Her kan du lese mer om innsatspokalen.

- Jan Roar Jensen og Audun Follerås med innsatspokalen.


Det var flere som også mottok utmerkelser i henhold til Hof ILs honnørprogram for tillitsverv i idrettslaget:

- Sondre Akerholt - 10 år

- Ivar Gurrik - 20 år

- Ottar Nordseth - 35 år

- Øyvind Brekke - 40 år

- Øyvind Brekke og Ottar Nordseth. Takk for en årelang rekke som tillitsvalgt i Hof IL.Referent,

Thorleif Rustad
Avtroppende sekretær, Hof ILs hovedstyre

 

Ønsker du å lese årsmøtedokumentene med årsmeldinger med mer så finner du de ved å følge denne linken:

http://www.hof-il.no/p/25533/arsmoterKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.