POLITIATTESTER

Hvem skal ha politiattest?
Ordningen omfatter både ansatte og frivillige, og gjelder uansett om personen får lønn for oppdraget eller ikke. Det avgjørende er hvilke oppgaver vedkommende skal ha i idrettslaget. Det er ikke enhver kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming som gir anledning til å avkreve politiattest. For at oppgaven skal anses å innebære et tillits- eller ansvarsforhold menes det normalt at oppgaven vil gi en posisjon overfor mindreårige/mennesker med utviklingshemming som muliggjør overgrep, og at oppgaven vil gi eller sette personen i en slik posisjon over noe tid, enten sammenhengende eller flere ganger med jevne mellomrom.


Trenere, instruktører og lagledere som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, vil alltid være omfattet av ordningen.

Politiet utsteder attest til alle over 15 år.

Slik søker du

Før vedkommende kan søke om en politiattest må han/hun få en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for en politiattest. I Hof idrettslag er det administrativ medarbeider Vetle Weseth som er ansvarlig for politiattester. Forespørsel om bekreftelse på formål sendes på mail til vetle.wese@gmail.com.

Den som plikter å fremlegge en politiattest til idrettslaget, skal selv sende søknaden til politiet. Dette gjøres elektronisk:

Søknad om politiattest
 

Fremvisning av politiattest
Etter at politiet har behandlet søknaden blir den returnert til søkeren selv. Når politiattesten er mottatt skal denne fremvises til Vetle Weseth. Idrettslaget er pliktig å føre register over hvilke personer tilknyttet Hof IL som har politiattest. Selve attesten beholdes av søkeren.

Dersom det er anmerkninger knyttet til attesten, er det ikke anledning til å la vedkommende få utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Det samme er tilfellet dersom attest ikke er innhentet eller ikke fremvist den politiattestansvarlige.

Trenerattest
I tillegg til politiattest, har Idrettstinget i NIF vedtatt at Trenerattesten skal være obligatorisk for alle som skal være trener i norsk barne- og ungdomsidrett. Trenerattesten tar deg gjennom de viktigste oppgavene og forventningene som stilles til deg som trener. For å ta trenerattesten må du logge inn med min idrett.
Trenerattesten finner du her.
Mer utfyllende brukerveiledning finner du her.

Ved spørsmål ta kontakt med Vetle Weseth - vetle.wese@gmail.com.