GRETE OG JOHAN LYSAKERS INNSATSPOKAL


1984Kjell Vidar Wike2002Svend Solberg
1985Johnny Lie2003Harald Weseth
1986Harald Eriksen2004Jette Anholt
1987Yngve Kristiansen2005Alf Åsberg
1988Yngve Kristiansen2006Ikke delt ut
1989Yngve Kristiansen2007Harald Helgesen
1990Yngve Kristiansen2008Per Jacob Berg
1991Eira Weseth2009Lars Gjørand Fredriksen
1992Kyrre W Hansen2010Eira Weseth
1993Harald Eriksen2011Andre Enerhaugen
1994Fotball, Smågutter 13/14 år 7'er2012Håndball, Gutter 2000
1995Fotball, Gutter 7'er2013Hedvig Gurrik
1996Fotball, Jenter 7'er2014Mathias Almenningen
1997Knut Johnsen2015Tom Arne Akerholt
1998Cecilie Bekkestad2016Sven Erik Solberg
1999Tor Harald Herland2017Vigulf Semb Røren
2000Sven Erik Solberg2018Thorleif Rustad
2001Øyvind Brekke2019Merete Smidsrød
2020Ikke delt ut2021#fotballyst - Jan Roar Jensen
og Audun FolleråsMottaker av innsatspokalen er en utøver, ildsjel, tillitsvalgt, et lag eller andre som gjennom det foregående år har gjort en ekstra innsats for idrettslaget eller prestert spesielt godt i sin idrett. Innsatspokalen deles ut på årmøtet, og det er hovedstyret som velger kandidat etter innspill fra gruppene.