IDRETTSMERKEKOMITEEN

Øyvind Brekke, tlf: 98010275, eybrekke@online.no

Ottar Nordseth, tlf: 92035916

Lars Jacob Wike, tlf: 47244868

Inger Trøsch


Vil du vite mer om idrettsmerket?

Her finner du link til Norges idrettsforbunds informasjonsside om idrettsmerket. Her kan du lese mer om blant annet øvelsesutvalg, merkekrav, reglement og annen nyttig informasjon.

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/idrettsmerket/