Hogst på Nøtnesåsen

Postet av Thomas Furuheim den 30. Nov 2023

Informasjon fra grunneier:

Det vil i ukene frem mot nyttår foregå skogsdrift på Nøtnesåsen. Det skal hugges på toppen av åsen nær turkassen. Transport av tømmer vil blant annet skje på traktorvei som går i samme trasé som turløypa til toppen fra nordvest. Løypa sør for turkassen vil ikke bli berørt.

Det kan i perioder blir noe redusert fremkommelighet på turløypa fra nordvest, men vi vil begrense dette mest mulig.

Eventuelle skader på turløypa vil bli rettet opp så fort forholdene tillater det, etter at driften er avsluttet.

Vi håper skogsdriften ikke fører til problemer for deg på skogstur på Nøtnesåsen, og vi ønsker deg en god tur.

Ta eventuelt kontakt på telefon 400 45 442 eller 928 30 524 ved problemer eller for informasjon

Guttorm Lindseth


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.