Referat fra Årsmøte 2023

Postet av Espen Elvekrok den 29. Mar 2023

Årsmøte ble i år avholdt på Voldshagan klubbhus 14.Mars kl 19:00. Det møtte opp totalt 30 stemmeberettigede medlemer. 

Årsmøte er felles for hovedstyret og våre 7 undergrupper. 

Innkalling via annonse i Jarlsberg Avis, samt publisering på våre hjemmesider ble godkjent. Eira Weseth ble valgt som dirigent og loset årsmøtet godt i havn.

Før årsmøte startet, kom NIF på besøk, der Eira ble tildelt 100.00kr til Hof-IL, som belønning som vinner av årets ildsjel.

Årsmeldinger

Årsmelding fra Hovedstyrets samt alle gruppenes årsmeldinger ble lest opp, etterfulgt av årsmelding fra økonomigruppa, turkomiteen, klubbhuskomiteen, utviklingskomiteen, idrettsmerkekomiteen og kontrollutvalget. Årsmeldingene vitner om tidvis stor aktivitet.

REGNSKAP OG BUDSJETT:
Regnskap og budsjett for hovedstyret og hver enkelt gruppe ble gjennomgått og godkjent. Medlemskontingenten forblir uforandret, og det er opp til gruppestyrene å vedta treningsavgifter for sin respektiv gruppe.

VALG:
Valgkomiteen hadde funnet kandidater til alle posisjoner i hovedstyret..  

Tom Arne Akerholt blir ny leder i Hof-IL, mens Eira Weseth takker for seg. Linn Sveen-Larsen blir ny nestleder. Petter Korslund blir nytt styremedlem, mens Petter Akerholt takket for seg som styremedlem. Harald Weseth tok gjenvalg som Maskinsjef og Øyvind Strand tok gjenvalg som vara.

Gruppene hadde sikret styremedlemer for kommende år, eneste mangle etter årsmøte er leder for turngruppa. 

Valgte ledere for gruppene er i 2023:

Fotball - Jan Roar Jensen

Hopp - Svend Solberg

Håndball - Tom Arne Jespersen

Innebandy - Mari Ormåsen Øvretveit  

Klatring - Petter Åsberg Kjennerud

Langrenn - Marte R. Furuheim

Oversikt over hvem som ble valgt inn i styrer og komiteer finner du i årsmøtedokumentene på denne siden:

https://www.hof-il.no/p/25533/arsmoter

UTDELING AV PRISER OG UTMERKELSER:

Grete og Johan Lysakers innsatspokal ble delt ut. For 2022 var det Espen Klareng som ble tildelt innsatspokalen. En verdig vinner av årets innsatspokal for sin langvarig innsatt for nåværende J17/senior håndball lag. Vi gratulerer!

Det var flere som også mottok utmerkelser i henhold til Hof ILs honnørprogram for tillitsverv i idrettslaget:

- Tom Arne Jespersen - 10 år

- Helge Nordby - 10 år

- Andreas Fleischer  - 15 år

- Svend Solberg  - 40 år

Følgende går ut av hovedstyre / komiteer og mottok blomster som takk for innsatsen:

  • Petter Akerholt
  • Hedda Goverud-Holm 
  • Vigulf Semb Røren 
  • Eira Weseth

Petter Åsberg Kjennerud avslutter årsmøte med en presentasjon fra Utviklingskomiteen ang området ved og rundt grusbanen. Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.