Møte angående HSH samarbeid

Postet av Jan Roar Jensen den 27. Sep 2021

For to år siden ble det foretatt en vurdering om fotballen i Hof skulle fortsette samarbeidet med Hvittingfoss og Svarstad i HSH. Det ble besluttet å forsøke å revitalisere samarbeidet og det ble derfor gjennomført et viktig og omfattende arbeid med oppdatering av samarbeidsavtalen, sportsplan, etc. 

Et viktig punkt i avtalen var at vi skulle evaluere samarbeidet etter to år både med hensyn på om samarbeidet er formålstjenlig for de tre klubbene, om det eventuelt er behov for justeringer av hvordan vi samarbeider og av tilhørende dokumenter.

Vi er nå kommet dit at vi skal gjennomføre evalueringen av samarbeidet og ønsker i den forbindelse å drøfte dette med dere, både foresatte, spillere, trenere og lagenes ledere.

Styrets evaluering av samarbeidet. 

 • Pandemien har vist at det er vanskelig med samarbeid mellom lag i forskjellige kommuner til og med i forskjellige fylker. 
 • Samarbeid er krevende og avhengig av brennende interesse hos personer i de samarbeidende klubbene.
 • Mer naturlig å samarbeide med klubber i samme kommune ved hospitering og/eller overgang.
 • Vanskelig å få opp interessen for samarbeidet i Hof og dermed skaffe trenere og lagledere til HSH lag.
 • Kjøring til trening etc. er en utfordring.
 • Samordning av medlems-, og treningsavgift er utfordrende.
 • Forskjellige samarbeidspartnere gjør det utfordrende å skaffe ensartede drakter og utstyr.
 • Positivt med samarbeid for i det heletatt å kunne stille lag i flere årsklasser. Dette gjelder spesielt junior og seniorlag både for menn og kvinner.

Styrets forslag.

 • Vi ønsker å bygge opp fotballen i Hof til å omfatte lag utover barnefotballen og på sikt kunne stille med egne lag både i junior og seniorklassen.
 • Fotballyst har ført til interesse hos flere unge spillere. Vi ønsker å utnytte dette framover både i rekruttering og økt treningsaktivitet.
 • Spillere som allerede er overført til HSH fortsetter som nå og Hof fotballen vil stå ved alle gjeldende avtaler for disse. 
  1. Det må så raskt som mulig identifiseres styre-, trener- og laglederkandidater. 

Hvordan gjennomføre vår ambisjon.

 • En konsekvens av vår ambisjon er at årsklassen 2009 ikke overføres til HSH høsten 2021.
 • Det er store nok årskull i de forskjellige årsklassene til å opprettholde egne lag i Hof. Om nødvendig kan vi slå sammen to årskull i kamper og eventuelt på trening. Vi har gjort dette med godt resultat senere.
 • Vi ønsker å få til hospitering i andre klubber for spillere som har ambisjoner og ønske om mer trening
 • Vi må forvente noe frafall av spillere etter hvert som de blir eldre, noen slutter og noen har større ambisjoner enn å spille i Hof. Det er da mer naturlig å melde overgang til andre klubber enn å forsøke å konstruere et samarbeid.  

Hvor: Hofhallen

Når: 7 okt 2021

Kl: 19:00


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.